NY PANDEMILAG 2021

Bästa kund,

Du kan känna dig fortsatt trygg hos oss. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer under covid-19. 

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat har butiker, gym och köpcentrum fått nya förhållningsregler. Frisörsalonger, som är en serviceinrättning, anses vara en typ av handelsplats.

Vi har i samband med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, kommit fram till att i vår lokal får det vistas maximalt 15 kunder samtidigt. Enligt Folkhälsomyndigheten räknas personalen inte in i maxantalet. Inte heller personalrum och lagerutrymmen räknas in i lokalytan.

Som alltid är grundregeln att vi alla, både kund och frisör, har ett eget ansvar och skyldighet att göra vad man kan enligt smittskyddslagen. Att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.

Försiktighetsåtgärder och säkerhetsrutiner som vi infört sedan tidigare och som vi vidhåller, kan du läsa mer om här nedan.

  • Vi har stort fokus på våra hygienrutiner.
  • Frekvent användning av rengöring med desinficerande effekt på ytor, handtag, kortterminaler, stolar, verktyg, väntrum, kaffemaskin osv.
  • Ökat avstånd mellan arbetsplatser för att skapa ännu mer utrymme.
  • Möjlighet för frisören att använda munskydd och/eller visir i det fall du önskar. 
  • Väntplatser på varje våningsplan. För att minska väntetiden, kom på din utsatta tid och om möjligt utan sällskap.
  • Besökare hänvisas att använda salongens separata dörrar för in- och utgång, för att undvika trängsel.
  • Flera platser med handsprit finns tillgängligt i lokalen. Det finns även möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och torka händerna torra med pappershandduk. 

Varmt välkommen till oss på Gränslös❤️